Designstart

Privacy

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail worden bij DesignStart.nl niet geregistreerd. U kunt van de diensten van DesignStart.nl gebruik maken zonder persoonlijke informatie af te staan. Indien u op eigen initiatief persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het geval van vragen of uw vrijwillige deelname aan een onderzoek, dan wordt deze opgeslagen voor eigen doeleinden. Wij houden ons voor het gebruik hiervan aan de richtlijnen van die zijn opgesteld door het IAB.

Onpersoonlijke informatie

DesignStart.nl analyseert het gebruik van de site door haar bezoekers en kan hiervoor gegevens verzamelen van onpersoonlijke aard, zoals browser type, IP-adres en het gebruikte besturingsprogramma. Deze informatie wordt gebruikt om onze diensten nog gebruiksvriendelijker te maken.

Links naar andere sites

DesignStart.nl kan geen garantie geven voor het privacybeleid van externe sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt. Wij adviseren u het privacy statement van deze sites te raadplegen alvorens ze te gebruiken.

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy-statement of de privacy-richtlijn van DesignStart.nl, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina.